GIỚI THIỆU CHUNG

  Trường THCS Nguyễn Hiền được thành lập từ năm 1975 trên cơ sở sát nhập 2 trường: Trường cấp I-II Phước Hải số 1 và trường cấp I-II Phước Hải số 2, lúc đó trường có tên là trường cấp II Phước Hải, sau đó nhà trường được đổi tên là trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền từ năm 1995.và được xây dựng trên địa bàn phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Diện tích 3461 m2 với  25 phòng học; số phòng đủ để đáp ứng được nhu cầu cơ bản của việc nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới giáo dục.

Từ khi thành lập đến nay nhà trường đã khẳng định được uy tín, chất lượng giáo dục. Đội ngũ lãnh đạo, giáo viên và nhân viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, tâm huyết với nghề, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, có năng lực chuyên môn khá vững vàng, năng nổ nhiệt tình trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao, có bề dày kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết cao.

Trường có tất cả 96 cán bộ, giáo viên, nhân viên; có tổ chức Chi bộ Đảng gồm 19 đảng viên . Chi bộ Đảng nhà trường nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, giữ vai trò lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức khác như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Ban đại diện CMHS đều hoạt động tích cực, góp phần cùng với nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trường THCS Nguyễn Hiền rất quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh; đa số giáo viên áp dụng và thực hiện tốt bài giảng điện tử trong giảng dạy. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch dạy học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động hướng nghiệp, các phong trào văn hoá - văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Hiền