Thursday, 29/10/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nguyễn Hiền
 • PHAN THÀNH CHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ptchung.c2nhien.nt@khanhhoa.edu.vn
 • VÕ KHẮC HUY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng, Phó bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vkhuy.c2nhien.nt@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn, Tổ phó, Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Lê Cao Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Lê Thị Ái Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Thư ký chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Lê Xuân Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Ngô Hữu Nhã Di
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Trọng Kha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân