Thursday, 29/10/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nguyễn Hiền
 • Lê Thị Ái Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Thư ký chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Lê Xuân Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Ngô Hữu Nhã Di
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Sử Thị Chi Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân