Thursday, 29/10/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nguyễn Hiền
 • Nguyễn Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Thị Hồng Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Tổ trưởng Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Lý Thiên Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Trần Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Đào Trường Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phụ trách CSVC
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Đỗ Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dtthuy.c2nhien.nt@khanhhoa.edu.vn