Thursday, 29/10/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nguyễn Hiền
 • Lê Cao Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Trọng Kha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Phạm Thị Thanh Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Thư ký Hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Đinh Khắc Nhâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Đặng Hồng Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Hồ Thủy Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Phạm Hữu Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học