Thursday, 29/10/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nguyễn Hiền
 • Đoàn Thị Đoan Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức kế toán - Tổ trưởng VP
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Phạm Thị Mẩn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức Văn thư - Tổ phó VP
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Đỗ Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên phục vụ, Tổ trưởng Công đoàn
 • Tạ Thị Tố Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp