dung cu xoc dia bip - choi bac bip - ban do co bac bip - co bac bip cong nghe cao - co bac bip moi nhat
Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay32
mod_vvisit_counterHôm qua136
mod_vvisit_counterTuần này715
mod_vvisit_counterTuần trước436
mod_vvisit_counterTháng này1151
mod_vvisit_counterTháng trước0
mod_vvisit_counterTất cả503143

We have: 8 guests online
Your IP: 54.156.37.174
 , 
Today: Tháng 4 19, 2018

ke-hoach

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

PHÒNG GDĐTTP NHA TRANG   

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN                                   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:72/KH-NH

 Phước Hải, ngày  24  tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Về việc tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-PGD ngày 08/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về việc cải cách hành chính năm 2017,

Thực hiện kế hoạch số 71/KH-NH ngày 24 tháng 4 năm 2017 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền về việc cải cách hành chính năm 2017, trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 như sau:

I. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

- Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh trong nhà trường nhận thức rõ hơn về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Thu hút rộng rãi sự tham gia của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của nhà trường.

II. Yêu cầu

- Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh nhằm giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của nhà trường.

- Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao.

- Các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tuyên truyền cần nghiêm túc chấp hành kế hoạch đề ra; đồng thời nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác.

III. Đối tượng, phạm vi tuyên truyền

Nội dung thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và các nội dung khác về cải cách hành chính theo chỉ đạo của ngành.

IV. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, của thành phố, của ngành về công tác cải cách hành chính.

- Tuyền truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của tỉnh, thành phố, phường Phước Hải.

- Tập trung tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến trong thực hiện CCHCcchc trong nhà trường, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cải cách hành chính. Phê bình những cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện chưa tốt công tác cải cách hành chính, có hành vi sách nhiễu, hách dịch trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

- Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, xử phạt vi phạm hành chính ...

- Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của người đứng đầu đơn vị trong việc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở nhà trường đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên.

- Tuyên truyền các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác cải cách hành chính.

V. Phương tiện và hình thức tuyên truyền

1. Phương tiện tuyên truyền

- Tuyên truyền gặp mặt, đối thoại, qua các hội thi, cuộc thi, hội thảo, hội nghị;

- Tuyên truyền bằng panô, áp phích, loa phát thanh của nhà trường;

- Tuyên truyền thông qua website nhà trường.

2. Hình thức tuyên truyền

- Đưa tin, bài về thực hiện công tác cải cách hành chính trên website trường.

- Thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính và lồng ghép nội dung tuyên truyền vào một số cuộc hội nghị.

- Thiết kế panô, áp phích, xây dựng các tập tài liệu văn bản về cải cách hành chính.

- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bảng thông báo của nhà trường.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Lãnh đạo nhà trường

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính trong nhà trường.

- Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, qui trình giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Phổ biến, tuyên truyền và chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch;

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện, tổng hợp và báo cáo cấp trên theo đúng quy định.

2. Cán bộ văn thư

- Rà soát các văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính, báo cáo lãnh đạo để triển khai thực hiện đúng tiến độ.

- Thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai, đầy đủ các văn bản,  thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung có liên quan;

- Trực tiếp tham mưu và soạn thảo các văn bản báo cáo, tổng hợp liên quan đến công tác cải cách hành chính trong nhà trường.

- Tiếp tục làm tốt công tác lưu trữ các loại hồ sơ, văn bản trong nhà trường.

- Tiếp nhận các hồ sơ thủ tục của tổ chức, cá nhân đến làm việc với nhà trường, trình lãnh đạo giải quyết.

3. Tổ trưởng các tổ chuyên môn

- Nắm vững một số văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính nói chung và công tác cải cách hành chính trong nhà trường nói riêng.

- Triển khai thực hiện công việc tại tổ chức và bộ phận do mình quản lí.

- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp của tổ chức, bộ phận.

- Đề xuất biểu dương, khen thưởng những cá nhân trong tổ chức, bộ phận đã có thành tích tốt trong công tác cải cách hành chính của tổ, nhà trường trong năm 2017.

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Gương mẫu thực hiện nội qui, qui chế hoạt động của đơn vị.

- Thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức và đạo đức nhà giáo.

- Có ý thức thường xuyên cấp nhật những văn bản của nhà nước, của ngành, nhà trường thông qua các phương tiên thông tin đại chúng và website của trường.

Trên đây là Kế hoạch truyên truyền cải cánh hành chính năm 2017 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh trực tiếp Hiệu trưởng nhà trường xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                         

- PGD Nha Trang;

- Toàn thể CB, GV, NV;

- Webside trường;

- Lưu: VT, (02).

 

HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

Lê Thị Trang

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN

PHÒNG GDĐT TP NHA TRANG   

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN                                   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71 /KH-NH

Phước Hải, ngày 24  tháng 4  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2017

 


            Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-PGD ngày 08/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về thực hiện  cải cách hành chính năm 2017, trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của trường với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cải tiến phương thức, lề lối làm việc, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi và minh bạch cho các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục.

- Đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với học sinh và phụ huynh

- Thực hiện việc tự đánh giá, nhận xét công tác cải cách hành chính trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường;

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Rà soát quy định hành chính và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính năm 2017 tại đơn vị;

- Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

- Xây dựng chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ đơn vị.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật.

- Cập nhật, công bố đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên của đơn vị mình.

- Đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các bộ phận liên quan đến công tác cải cách hành chính.

- Thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

3. Cải cách hành chính bộ máy Nhà nước

- Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị để điều chỉnh hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện biên chế không đúng quy định.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án chức danh công việc và vị trí việc làm.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu trong công tác cải cách hành chính và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

- Tiếp tục bổ sung Quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường theo đúng quy định

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác, bố trí, phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức. Chú ý phải đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức, quan tâm những công chức, viên chức trẻ có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực công tác.

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng, thiết thực, không chạy theo số lượng và phải phù hợp với vị trí, chức danh công việc; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ kế thừa.

- Phối hợp để tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

- Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức của người cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giáo dục.

- Thực hiện tốt công tác đánh giá công chức, viên chức, chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên; khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật. Việc đánh giá, phân loại, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức phải theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc.

5. Cải cách tài chính công

- Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, trong tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp; Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016, Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công.  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

- Tiếp tục nâng cấp Website trường, đảm bảo có đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Khai thác sử dụng có hiệu quả Website và hộp thư điện tử của trường. Tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý, điều hành đơn vị thông qua hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử trong nhà trường.

- Xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.

- Tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng hệ thống văn quản lý chất lượng với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  đơn vị.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Ban hành kịp thời các văn bản kiểm tra, chỉ đạo, tuyên truyền nhằm thực hiện tốt kế hoạch này.

- Tổ chức lồng ghép với các hội nghị, họp giao ban, sơ kết, tổng kết về công tác cải cách hành chính.

- Khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên cơ sở chỉ số cải cách hành chính đã được xác định.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

- Tổ chức tuyên truyền và quán triệt nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức về vị trí và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính.

- Phân công phân nhiệm cụ thể, rõ ràng các thành viên trong cán bộ công chức, viên chức.

- Xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các bộ phận trong trường.

- Tăng cường năng lực về trách nhiệm của từng thành viên trong trường.

- Bồi dưỡng năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ công chức, viên chức.

- Chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Thực hiện tốt Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổ Văn phòng rà soát các nội dung văn bản chỉ đạo cấp trên và văn bản của đơn vị, tổ chức tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và học sinh nắm bắt nội dung các văn bản.

- Các bộ phận, các tổ chuyên môn của nhà trường thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các báo cáo, kế hoạch hoạt động của đơn vị và thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công./.

 

 

Nơi nhận:                                                                         

- PGD Nha Trang (để báo cáo);

- Toàn thể CB, GV, NV (để th hiện);

- Webside trường;

- Lưu: VT, (02).

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

Lê Thị Trang

 

 

 

 

 

 

 


 

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017 CÁC MÔN SỞ PHÒNG GIÁO DỤC RA ĐÊ

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 TỪ NGÀY 05/5 ĐẾN 11/5/2017

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ cắt bì đựng đề

Giờ phát đề

cho học sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

05/5/2017

SÁNG

Ngữ văn 9

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

CHIỀU

Vật lý 9

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

06/5/2017

SÁNG

Toán 9

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

CHIỀU

Hóa học 9

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

T.Anh 9

45 phút

15 giờ 00

15 giờ 25

15 giờ 30

08/5/2017

SÁNG

Toán 8

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

CHIỀU

Toán 7

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

09/5/2017

SÁNG

Toán 6

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

CHIỀU

Ngữ văn 7

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

10/5/2017

SÁNG

Ngữ văn 8

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

CHIỀU

Ngữ văn 6

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

11/5/2017

SÁNG

T.Anh 8

45 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

T.Anh 7

45 phút

09 giờ 30

09 giờ 55

10 giờ 00

CHIỀU

T. Anh 6

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

 

 

 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 TUẦN 32 NĂM HỌC 2016-2017

 

 

KẾ HOẠCH TUYỂN MỚI LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018 HỆ CÔNG LẬP

KẾ HOẠCH TUYỂN MỚI LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018

(HỆ CÔNG LẬP)

 

TT

TÊN TRƯỜNG

HỌC SINH

LỚP

 

1

 THPT Lý Tự Trọng

         630

     15

 

2

 THPT Nguyễn Văn Trỗi

         630

     15

 

3

 THPT Hà Huy Tập

         504

     12

 

4

 THPT Hoàng Văn Thụ

         756

     18

 

5

 THPT Phạm Văn Đồng

         504

     12

 

6

 THPT Tô Văn Ơn

         440

     11

 

7

 THPT Huỳnh Thúc Kháng

         480

     12

 

8

 THPT Lê Hồng Phong

         320

        8

 

9

 THPT Nguyễn Thị Minh Khai

         280

        7

 

10

 THPT Nguyễn Trãi

         560

     14

 

11

 THPT Trần Quý Cáp

         600

     15

 

12

 THPT Tôn Đức Thắng

         400

     10

 

13

 THPT Nguyễn Chí Thanh

         480

     12

 

14

 THPT Trần Cao Vân

         600

     15

 

15

 THPT Hoàng Hoa Thám

         600

     15

 

16

 THPT Nguyễn Thái Học

         600

     15

 

17

 THPT Phan Bội Châu

         600

     15

 

18

 THPT Ngô Gia Tự

         400

     10

 

19

 THPT Trần Hưng Đạo

         480

     12

 

20

 THPT Trần Bình Trọng

         520

     13

 

21

 THPT Đoàn Thị Điểm

         320

        8

 

22

 THPT Nguyễn Huệ

         440

     11

 

23

 THPT Lạc Long Quân

         350

     10

 

24

 THPT Khánh Sơn

         280

        8

 

25

 THPT chuyên Lê Quý Đôn

         245

        7

 

26

 Phổ thông DTNT Tỉnh

           70

        2

 

 T ổ n g   c  ộ n g

   12.089

   302

 

Ghi chú

 - Chỉ tiêu tuyển mới năm học 2017-2018 của Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có 2 lớp tiếng Pháp (67 học sinh);

 - Năm học 2017-2018 Trường THPT chuyên Lê Quí Đôn không tuyển hệ không chuyên.

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI THCS NGUYỄN HIỀN NĂM HỌC 2014- 2015

Chủ đề:

“ Măng non đất nước

Tiếp bước cha anh

 Làm nghìn việc tốt

 Xứng cháu Bác Hồ ”

 

THÁNG

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2014

              TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

- Ổn định tổ chức Đội đầu năm, thành lập Đội sao đỏ

- Học sinh viết cam kết về  ATGT, Matúy và HIV/AIDS, đốt pháo,  PCCC.

- Thực hiện nếp sống văn minh trong trường học .

-Đại hội chi đội, chi đội mẫu

-Tham gia cuộc thi viết “ Em yêu lịch sử Việt Nam”

- Nộp thống kê Đội đầu năm

- Phát động học bổng PGD, học bổng bảo hiểm, học bổng Khuyến Học

- Kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Tuyên truyền về vệ sinh ATTP.

- Phát động tháng An toàn giao thông. Triển khai cuộc thi “ giao thông thông minh” trên internet.

- Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa về “chủ quyền biển Đảo quê hương”.

- Xây dựng chương trình công tác Đội và kế hoạch hoạt động Đội năm học 2014-2015.

- Triển khai đọc báo đội.

- Lập dự trù kinh phí Đội, nộp về HĐĐ

- Nộp hồ sơ đăng ký thi đua đầu năm về HĐĐ

- Tham gia cuộc thi “ Tìm hiểu di sản văn hóa thế giới ở tỉnh Khánh Hòa năm 2014”

-Tuyên truyền hs Nghe báo cáo về y tế học đường

- Tổ chức Đêm hội trăng rằm

-Tham gia cuộc thi làm phim dành cho HS

-Phát động cuộc thi “Chúng em tìm hiểu về trật tự ATGT và phòng chống ma tuy”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/ 2014

CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

- Đại hội Liên đội.

- Tập huấn, bồi dưỡng BCH

- Tham gia cuộc thi “ Tìm hiểu về Biển,Đảo Việt Nam

- Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội, chi đội định kỳ : 02 lần / 01 tháng

- Triển khai chương trình rèn luyện Đội viên , 06 chuyên hiệu và tổ chức thi công nhận chuyên hiệu  An toàn giao thông”

- Tham gia ký kết giao ước thi đua năm học 2014-2015.

-Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội cấp TP

- Củng cố phòng truyền thống Đội

-Triển khai các bài hát múa tập thể theo qui định

-Triển khai công trình măng non : chăm sóc và bảo vệ bồn hoa nhằm “xây dựng trường học – hs tích cực”

- Tham gia HKPH cấp Tỉnh.

- Tham quan di tích lịch sử  văn  hóa của địa phương: Đình làng Phước Hải

- Triển khai mô hình thí điểm chương trình RLĐVsửa đổi đối với học sinh khối 6.

- Tổ chức tập huấn giáo viên TPT Đội.

- Hs nghe đọc thư Bác Hồ  nhân ngày 15/10

- Hs nghe ý nghĩa ngày 20/10, 23/10

- Tập 06 bài hát múa theo quy định cho BCH Liên Đội

- Tuyên truyền về bảo vệ thiên nhiên và môi trường

- Tham gia tích cực các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

 

 

 

 

 

 

 

 

11/2014

                          TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

- Tiếp tục triển khai mô hình thí điểm chương trình RLĐV sữa đổi đối với học sinh khối 6.

- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Hs nghe ý nghĩa về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

-Tổ chức văn nghệ các Chi đội nhân 20/11

-Tập huấn Ban chỉ huy ,bồi dưỡng Chỉ huy Đội giỏi

- Tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 do Thành Đoàn và Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố tổ chức.

- Sơ kết thi đua đợt 01 chào mừng 20/11

- Phát thanh măng non về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, về Nha Trang – Khánh Hòa

- Các chi đội chuẩn bị thu giấy vụn và phân loại.

- Phát động các chi đội làm báo tường nhân ngày 20/11

-Tổ chức thi công nhận chuyên hiệu “Nghệ sĩ nhỏ tuổi

- Phổ biến các trò chơi dân gian trong các Chi đội

- Tham gia tích cực các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

 

        

  

     12/2014

                           UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

- Kiểm tra và công nhận chuyên hiệu “Vận động viên nhỏ tuổi

- Hs nghe ý nghĩa về kỷ niệm 69 năm ngày thành lập QĐNDVN 22/12 .

- Phát động quyên góp, thăm hỏi ,tặng quà  cho các đơn vị quân đội nhân ngày 22/12 : viết thư thăm hỏi, quyên góp tiền …

- Tập Đội diễu hành nghi thức Đội .

- Nộp giấy vụn trong phong trào kế hoạch nhỏ: 4kg /01 hs

-Tổ chức thăm hỏi các đơn vị bộ đội kết nghĩa đóng trên địa bàn Phường

- Phát thanh măng non về chủ đề Ma túy, HIV –AIDS

-Tập huấn, bồi dưỡng BCH

- Kết nạp Hội LHTNVN

- Tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, về biển đảo với chủ đề” Tiếp bước cha anh”

- Phát thanh măng non về Nha Trang – Khánh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 + 2 / 2015

                          “MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN”

- Phát động thi đua đợt 02

- Hưởng ứng tích cực mùa thi chất lượng, nghiêm túc

- Sơ kết thi đua đợt 2

- Sơ kết Học Kỳ I

- Xét chi đội mạnh HKI

- Công nhận chuyên hiệu Chăm học

- Nộp báo cáo Sơ kết HKI về HĐĐ

- Hs nghe ý nghĩa về ngày thành lập Đảng CSVN 3/2

- Phát thanh măng non về chủ đề Đảng CSVN 3/2

-Tập huấn ,bồi dưỡng BCH

-Tuyên truyền về bệnh mùa đông và vệ sinh ATTP trong các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán.

 

 

 

 

 

 

 

 

      3 /2015

                                TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

- Phát động thi đua đợt 03

- Hs nghe ý nghĩa về  84  năm ngày thành lập Đoàn 26/3

- Tham gia Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố”

- Sơ kết thi đua đợt 3

- Kiểm tra và công nhận chuyên hiệu Nghi thức Đội

- Phát thanh măng non về 26/3

- Tập huấn, bồi dưỡng BCH

- Kết nạp Hội LHTNVN ,Kết nạp Đoàn TNCSHCM

- Lồng ghép tổ chức các hoạt động VHVN, liên hoan “Trò chơi dân gian”.

- Tiến hành kiểm tra và công nhận các chuyên hiệu đội viên theo quy định.

- Văn nghệ chào mừng 26/03

- Chuẩn bị hồ sơ sổ sách để đón đoàn kiểm tra Công tác Đội của thành phố

 

 

 

 

 

 

 

4 / 2015

                           HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

- Phát động thi đua đợt 04

- Các chi đội nộp hồ sơ đón đoàn kiểm tra Liên đội mạnh

- Ban chỉ huy chuẩn bị nội dung, hồ sơ đón đoàn kiểm tra

- Đón đoàn kiểm tra Liên đội mạnh

- Tham gia các hoạt động Hs về  74 năm ngày thành lập Đội 15/5 và 60 năm ngày chiến thắng ĐBP 7/5

- Phát thanh măng non về  Du lịch Nha Trang –Khánh Hòa

- Hs nghe ý nghĩa về 30/4 và 1/5

- Sơ kết thi đua đợt 4

- Tập huấn ,bồi dưỡng BCH

- Tiến hành tổng kết và gởi báo cáo thống kê về HĐĐ Thành phố.

- Cộng nhận các chuyên hiệu còn lại

- Xây dựng kế hoạch chào mừng 125 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu.

 

 

 

 

 

5 /2015

BÁC HỒ KÍNH YÊU

- Tham gia các hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh Hồ Chí Minh kính yêu 19/5 và 74 năm ngày thành lập Đội 15/5

- Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa “Rung chuông vàng”

- Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp chi đội, Liên đội

- Tham gia Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp TP

- Xét Chi đội mạnh

- Tổ chức bàn giao sinh hoạt hè, các chi đội nộp danh sách theo mẫu

- Tập huấn ,bồi dưỡng BCH

- Hoàn thành hồ sơ thi đua khen thưởng cuối năm

 

 6+7+8/ 2015

HÈ VUI, KHỎE VÀ BỔ ÍCH

 ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ

- Hs tham gia các hoạt động hè do địa phương tổ chức

- Tham gia sinh hoạt kỹ năng tại nhà văn hóa thiếu nhi

- Tham gia đại hội CNBH cấp Tỉnh

- Tham gia tập huấn GV- TPT tỉnh

 

     

                                                                                          TỔNG PHỤ TRÁCH

 
Các bài viết khác...