dung cu xoc dia bip - choi bac bip - ban do co bac bip - co bac bip cong nghe cao - co bac bip moi nhat
Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay50
mod_vvisit_counterHôm qua104
mod_vvisit_counterTuần này50
mod_vvisit_counterTuần trước951
mod_vvisit_counterTháng này2336
mod_vvisit_counterTháng trước4746
mod_vvisit_counterTất cả509921

We have: 18 guests online
Your IP: 54.82.79.109
 , 
Today: Tháng 12 17, 2017

ke-hoach

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Năm học 2017-2018

 

KẾ HOẠCH

Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Năm học 2017-2018

 

 

Thực hiện Nghị quyết  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI;

Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của  Bộ Chính trị; Chỉ  thị số 27/CT-TTg  ngày 08/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 05/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 04/11/2016 của UBND thành phố Nha Trang Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020;

Trường THCS Nguyễn Hiền xây dựng kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 04/11/2016 của UBND thành phố Nha Trang Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thường xuyên nâng cao nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức nhà trường.

 Đẩy mạnh và nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên gắn với nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

 Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính,  nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức trong hoạt động công vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các tổ chức, đoàn thể, làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, giáo viên, củng cố vai trò, uy tín của đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất, đạo đức, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 Nhân rộng gương “ người tốt, việc tốt”, tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ  tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI;  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm nhằm thu hút, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của nhà trường.

Triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác dụng tích cực đến cán bộ, giáo viên, nhân viên không phô trương, hình thức, làm theo phong trào, quyết tâm hành động bằng việc làm cụ thể và thường xuyên trong từng tổ chuyên môn, đoàn thể.

 Nội dung, hình thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải phong phú, thiết thực, đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá hiệu quả, tác dụng của phong trào thi đua, gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn trường.

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét thi đua hàng năm của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời khắc phục những hạn chế, tránh hình thức, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

            II. NỘI DUNG

1. Nội dung phong trào thi đua

1.1. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

1.2. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội... Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ  tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI; nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các Chi bộ. 

1.3. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Chú trọng xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về “học tập” và “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.4. Tiếp tục triển khai thực hiện theo phương châm học đi đôi với làm, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Nhân rộng những gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống”. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, giáo viên trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả.

2. Phương thức, hình thức thực hiện

Hiệu trưởng xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn Hội đồng nhà trường, kết hợp lồng ghép nội dung “Cán bộ ,công chức viên chức ngành Giáo dục  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức”, với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm thiết thực, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận và triển khai sâu, rộng tới tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

           Căn cứ vào chỉ đạo của Đảng bộ, Chi bộ và tình hình thực tế nhà trường chuẩn bị nội dung chuyên đề, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên thảo luận, liên hệ với bản thân để đề ra các giải pháp thực hiện tốt nội dung học tập, sinh hoạt phải được ghi chép vào biên bản sinh hoạt chi bộ, biên bản họp cơ quan theo quy định.

 Khuyến khích cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường viết tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng về những tấm gương người tốt, việc tốt. Kịp thời phổ biến những kinh nghiệm hay, những ý tưởng sáng tạo, hiệu quả trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuẩn mực đạo đức, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể tiêu biểu về nội dung này.

 Các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể triển khai cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đăng ký nội dung và cam kết thực hiện nội dung học tập và đề ra giải pháp thực hiện vào đầu năm học, mỗi cá nhân có thể đăng ký 01 hoặc nhiều nội dung học tập và nộp về Hiệu trưởng. Riêng đảng viên thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng. Hàng năm, nhà trường họp đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký học tập của công chức, viên chức. Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận xét, đánh giá vào Bản đăng ký của công chức, viên chức làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

3. Chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết

Hàng năm các tổ chuyên môn, các đoàn thể báo cáo kết quả thực hiện Ban chỉ đạo, bộ phận thanh tra trước ngày 05/12.  Báo cáo sơ kết việc thực hiện kế hoạch này trước ngày 05/12/2018 và báo cáo tổng kết trước ngày 30/5/2018. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

4.  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra lồng ghép việc thực hiện phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành giáo dục” kết hợp với kế hoạch kiểm tra nội bộ đối với giáo viên;

Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân trường học tổ chức giám sát, phát hiện, kiến nghị và kiểm tra đối với cán bộ, công chức, viên chức  trong  nhà trường có vi phạm, kịp thời thông báo với Hiệu trưởng để có biện pháp xử lý.

Tổ chuyên môn, nhà trường sơ kết cuối học kỳ và tổng kết vào cuối năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.      Ban chỉ đạo phong trào thi đua

- Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2017-2018 và phổ biến trong toàn Hội đồng. 

- Thành lập BCĐ thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2017-2018 trong toàn Hội đồng;  triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, xây dựng báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch trong toàn trường.

- Thường xuyên bám sát thực tiễn, nghiên cứu, kịp thời hướng dẫn và nhắc nhở các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  đạt hiệu quả cao nhất.

- Theo dõi, đôn đốc, nộp báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch trong toàn trường định kỳ cho Phòng giáo dục.

2. Các tổ chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban đại diện CMHS

Trên đây là Kế hoạch của nhà trường tổ chức phát động và thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2017-2018, đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                              

 - Phòng GDĐT (báo cáo);

 - Lưu: VT, (02b).

                                                                                               

 

     HIỆU TRƯỞNG

                  (Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

  Lê Thị Trang

 

 

Duy trì trường đạt chuẩn Quôc gia năm học 2017-2018

 

 PHÒNG GD ĐT NHA TRANG

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Số: 145 /KH-NH                                    Phước Hải, ngày 10  tháng 8  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Duy trì trường đạt chuẩn Quôc gia năm học 2017-2018

 

 

Thực hiện Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia, Ban hành theo Thông tư số 47/2012/TT-BDGĐT, ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mầm non, tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2016-2020 của Phòng Giáo dục thành phố Nha Trang,

Căn cứ tình hình thực tế và mức độ đạt trường chuẩn quốc gia, trường THCS Nguyễn Hiền xây dựng kế hoạch duy trì trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2017-2018 như sau:

        I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

        1. Mục đích

 - Huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nhà trường để tiếp tục duy trì trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia theo Quy chế công nhận, ban hành theo Thông tư số 47/2012/TT-BDGĐT, ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết 29 Hội nghị TW Đảng lần thứ 8 khóa XI về “ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo”.

- Nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường hiệu lực tổ chức và quản lý, điều kiện cơ sở vật chất; phát huy vai trò của công tác xã hội hóa giáo dục; đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục thật chất và bền vững.

         2. Yêu cầu

- Tổ chức quán triệt khai kế hoạch trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường để nâng cao vai trò, nhiệm vụ cùng thực thực đạt các chỉ tiêu theo yêu cầu của Thông tư;

- Các tổ chức, bộ phận công tác, cá nhân trong nhà trường xây dựng kế hoạch phấn đấu, chủ động tích cực tham mưu và phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường để duy trì và nâng cao các tiêu chí, tiêu chuẩn đã đạt.

- Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, đoàn thể, tổ, bộ phận công tác trong nhà trường, chú trọng chất lượng hoạt động và xác lập hồ sơ công việc theo yêu cầu của chuẩn.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức  làm chuyển biến chất lượng phong trào thi đua “Hai tốt”; ‘trường học thân thiện, học sinh tích cực”…; thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nâng cao chất lương giáo dục.

- Tiếp tục phát huy nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác quán triệt văn bản và tham mưu, phối hợp

- Tiếp tục triển khai, phổ biến đến cán bộ công chức về nội dung yêu cầu của từng tiêu chuẩn, tiêu chí để duy trì đạt trường đạt chuẩn quốc gia theo Quy chế công nhận, ban hành theo Thông tư số 47/2012/TT-BDGĐT, ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở đó mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và các bộ phận xây dựng kế hoạch phấn đấu thực hiện duy trì đạt các tiêu chuẩn.

- Tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang và UBND phường Phước Hải tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất để đạt theo yêu cầu của Thông tư số 47/2012/TT-BDGĐT, ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức triển khai kế hoạch biện pháp duy trì kết quả xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đến Ban đại diện CMHS và từng PHHS  để phối hợp thực hiện.

2. Công tác xây dựng tổ chức và quản lý

Thực hiện tốt công tác phân công, giao việc phù hợp với từng giáo viên. Tăng cường công tác hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đựơc giao.

Tham mưu chi bộ và phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà  trường.

Thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch và báo cáo đúng thời gian quy định. Đảm bảo có đầy đủ hồ sơ theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, được lưu trữ đầy đủ, khoa học.

Tổ chức thực hiện và tham gia tích cực các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành và của địa phương theo quy định của Nhà nước.

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn tổ chức tốt công tác sinh hoạt tổ, tổ chức các chuyên đề đảm bảo chất lượng và tham gia học tập trao đổi kinh nghiệm với đơn vị bạn, đồng thời thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới căn bản toàn diện trong hoạt động của nhà trường.

Tăng tường công tác tuyên truyền, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội trong trường học; không để có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong nhà trường.

3. Công tác nâng chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Có cơ cấu tổ chức theo quy định. Đảm bảo về số lượng nhân viên, giáo viên, theo biên chế được giao. Tăng cường tham gia học tập, bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định và trong quản lý đơn vị tốt hơn. Đảm bảo về chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Thực hiện tốt công tác BDTX, phấn đấu 100% giáo viên được xếp loại khá trở lên về bồi dưỡng thường xuyên, không có giáo viên không hoàn thành kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hình thức để giáo viên học hỏi kinh nghiệm  đảm bảo về số lượng giáo viên xếp loại chuẩn nghiệp vụ có 100% giáo viên đạt loại khá trở lên, trong đó có 60% giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.

Tổ chức tốt hội thi GV dạy giỏi cấp trường, để hướng trau dồi tay nghề, phương pháp dạy để giáo viên tham gia dự thi cấp thành phố, tỉnh đạt kết quả tốt. khoảng 60% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, trong đó 30% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường trở lên; không có giáo viên yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ.

    Tuyên truyền, kiểm tra việc hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua do Trung ương, ngành phát động, chú trọng việc đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ thị của các cấp.

 Vận động 100% giáo viên tham gia học chương trình tin học, ngoại ngữ để ứng dụng CNTT trong giảng dạy các tiết chuyên đề và nâng cao kiến thức.

Đảm bảo quyền của học sinh theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt ngoại khóa, chuyên đề, phát huy hoạt động công tác Đội để học sinh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, phát huy được phẩm chất năng lực, không bị kỉ luật do vi phạm các hành vi học sinh không được làm theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường trung học;

4. Công tác xây dựng cơ sở vật chất

Lập kế hoạch nhu cầu đầu tư tham mưu lãnh đạo Phòng Giáo dục sửa chữa phòng học, phòng học bộ môn, cải tạo hệ thống sân chơi, sơn lại các dãy phòng học, phòng làm việc, chậu cây xanh, cây cảnh; tiếp tục quy hoạch, cải tạo cây xanh để tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp và An toàn mức độ cao; trang bị thiết bị văn phòng, thiết bị để phục vụ cho giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện.

5. Công tác xã hội hoá giáo dục

Phát huy vai trò tham gia của PHHS trong việc thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và chất lượng giáo dục.

Chủ động phối hợp các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, cá nhân có tâm huyết với nhà trường để huy động nguồn lực tăng cường điều kiện phục vụ dạy học và cảnh quan môi trường; khen thưởng động viên học sinh giỏi, hỗ trợ điều kiện học cho học sinh con gia đình nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

  6. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo

         Tiếp tục thực hiện và duy trì có hiệu quả các phương pháp dạy học mới tạo điều kiện để học sinh phát huy tính chủ dộng, tích cực học tập đạt hiệu quả, nâng cao kỹ năng thực hành; nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh và Tin học. Bồi dưỡng học sinh giỏi, vận động và tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi Olympic và phấn đấu tham gia và đạt kết quả cao tại  các hội thi cấp huyện và tỉnh tổ chức. Thực hiện bồi dưỡng học sinh yếu, tạo mọi điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn có được điều kiện học tập tốt, tránh học sinh bỏ học giữa chừng.

               Thực hiện tốt việc phối hợp các đoàn thể và công tác tuyên truyền để huy động học sinh trong độ tuổi đến trường và tổ chức duy trì sĩ số đạt hiệu quả giáo dục và đào tạo theo kế hoạch đề ra.

          III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. Thực hiện rà soát đối chiếu từng tiêu chuẩn, tiêu chí  tham mưu chi bộ ban hành nghị quyết, triển khai trong nhà trường, phụ huynh để mỗi cán bộ, giáo viên  tự đối chiếu với chuẩn để thực hiện đạt hiệu quả.

2. Thực hiện phân công giáo viên theo đúng quy định, tạo điều kiện để giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; bố trí sử dụng lực lượng giáo viên đảm bảo hợp lý theo quy định, đảm bảo số lượng, cơ cấu và phát huy năng lực sở trường cá nhân. Tăng cường vai trò trách nhiệm và quyết tâm nỗ lực vượt khó của cán bộ, viên chức.

           3. Tăng cường phối hợp các tổ chức, đoàn thể,  đơn vị trên địa bàn để tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục. Triển khai kế hoạch  duy trì chuẩn đến toàn thể phụ huynh, học sinh để tạo sự đồng thuận. Tham mưu Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ Thị trấn để nâng cao chất lượng hoạt động.

          4. Tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang đầu tư cơ sở vật, bổ sung nhân sự đáp ứng với tiêu chuẩn quy định.

          5. Chú trọng nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm túc quy định của ngành, giảm tỷ lệ học sinh lưu ban và duy trì sĩ số. Tăng cường thời gian và biện pháp phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy- học theo đúng quy chế của ngành.

          6. Đổi mới phương pháp dạy học theo nội dung Chỉ thị 40/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình “Trường học mới”, tiếp tục thực hiện dạy Tiếng anh theo Đề án của Bộ Giáo dục...nhằm  phát huy tính chủ động của giáo viên, tính  tích cực của học sinh đáp ứng chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học.... Vận động giáo viên tham gia học tiếng Anh, Tin học để tiếp cận công nghệ thông tin, sử dụng khai thác có hiệu quả các phần mềm quản lý hành chính theo chỉ đạo của các cấp.

          7. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”; “trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức và sáng tạo để học sinh noi theo” và các phong trào khác do ngành và địa phương phát động theo hướng thực chất, thiết thực và hiệu quả.

          8.  Tổ chức bồi dưỡng các tổ trưởng chuyên môn, đổi mới căn bản toàn diện công tác quản lý và các hoạt động giáo dục theo hướng tập trung dân chủ, hiệu quả.

          9. Đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên; thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính.

          10. Tăng cường phát huy vai trò gương mẫu của mỗi đảng viên, vai trò lãnh đạo của chi bộ. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên trong việc xây dựng đoàn viên, đội viên tích cực thực hiện các phong trào thi đua  trong nhà trường.

          11. Củng cố và làm tốt công tác thanh tra nhân dân trường học, kiểm tra nội bộ trong trường học. Xử lý nghiêm giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, quy chế làm việc; tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề đi đôi với việc thực hiện có kết quả nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua.

12. Tổ chức thu thập minh chứng kiện toàn và bổ sung để hoàn thiện hồ sơ theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí. Thực hiện công khai theo quy định.

13. Xây dựng nội bộ đoàn kết, nhất trí trong hành động, phát động phong trào thi đua trong giáo viên, khuyến khích động viên cán bộ giáo viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

               IV . KẾT QUẢ CẦN ĐẠT TỪNG TIÊU CHUẨN

          1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý

Tổ chức thực hiện tốt công tác tham mưu về kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ, tranh thủ sự hỗ trợ, lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, của ngành trong công tác xây dựng cơ sở  vật chất, xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy- học. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua.

Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng và các đoàn thể trong nhà trường và tổ chức hoạt động thường xuyên và đúng quy định.

Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng liên quan đến giáo dục Trung học phổ thông. Chấp hành sự quản lý hành chính của các cấp chính quyền địa phương.

 Chấp hành tốt sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ ngành giáo dục, báo cáo kịp thời tình hình giáo dục Trung học cơ sở ở địa phương cho các cấp quản lý Giáo dục.

Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường được thành lập và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học; hoạt động có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường.

Nhà trường có chi bộ, hằng năm Chi bộ duy trì đạt “Trong sạch Vững mạnh Tiêu biểu, các tổ chức, đoàn thể hoạt động có hiệu quả (Đạt Vững mạnh). 

Lập đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định và được lưu trữ khoa học.    

Đảm bảo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở,  xây dựng nội bộ đoàn kết. 

            2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

 Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên theo qui định hiện hành về chuẩn hiệu trưởng trường trung học.

Có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó có ít nhất 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.

            Có đủ viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học được đào tạo hoặc bồi dưỡng đủ năng lực nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục

Một năm trước khi được đề nghị công nhận và trong thời gian 5 năm được công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia, tối thiểu phải đạt các chỉ tiêu sau:

1. Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 3%, trong đó tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%.

2. Chất lượng giáo dục:

a. Học lực:

Số học sinh xếp loại giỏi đạt từ 30% trở lên;

Số học sinh xếp loại khá đạt từ 45% trở lên;

Số học sinh xếp loại yếu, kém không quá 5%;

b. Hạnh kiểm:

Số học sinh xếp loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên;

Số học sinh xếp loại yếu không quá 2%;

3. Các hoạt động giáo dục:

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp.

4. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục của địa phương.

            5. Đảm bảo các điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Cán bộ quản lý, giáo viên đều sử dụng được máy vi tính trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập nâng cao nghiệp vụ.

          4. Tiêu chuẩn 4: Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

1. Thực hiện quy định công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, quản lý tài chính, tài sản, tự chủ tài chính, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường theo qui định hiện hành.

2. Khuôn viên nhà trường được xây dựng riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường; các khu vực trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt.

 Đảm bảo có diện tích sử dụng 6m2/học sinh;

3. Có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học.

4. Cơ cấu các khối công trình trong trường bao gồm:

- Khu phòng học, phòng bộ môn:

Có đủ số phòng học cho mỗi lớp học; diện tích phòng học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, an toàn;

        Có phòng y tế trường học đảm bảo theo quy định hiện hành về hoạt động y tế trong các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

-  Khu phục vụ học tập:

Có các phòng học bộ môn đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Qui định về phòng học bộ môn; phòng thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm với đầy đủ trang thiết bị dạy học;

Có thư viện theo tiêu chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện trường học, chú trọng phát triển nguồn tư liệu điện tử gồm: tài liệu, sách giáo khoa, giáo án, câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, đề thi ...; cập nhật thông tin về giáo dục trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh;

Có phòng truyền thống; khu luyện tập thể dục thể thao; phòng làm việc của Công đoàn; phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Khu văn phòng:

Có phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của từng phó Hiệu trưởng, văn phòng nhà trường, phòng họp hội đồng giáo dục nhà trường, phòng họp từng tổ bộ môn, phòng thường trực, kho;

-  Khu sân chơi sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây bóng mát;

- Khu vệ sinh được bố trí hợp lý, riêng cho giáo viên, học sinh nam, học sinh nữ, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường;

- Có khu để xe cho giáo viên, cho từng khối lớp hoặc từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn;

- Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy học, nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh;

        - Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; có Website thông tin trên mạng internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường.

5.Tiêu chuẩn 5: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

1. Nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể, tổ chức ở địa phương đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện chủ trương và kế hoạch phát triển giáo dục địa phương.

2. Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trường và xã hội để giáo dục học sinh.

3. Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội được duy trì thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, phòng ngừa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

4. Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.

V. TỔ CHỨC THỰC  HIỆN

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lập kế hoạch duy trì đạt các tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn Quốc gia.

Tổ chức tự kiểm tra đánh giá và đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm định công nhận duy trì đạt chuẩn Quốc theo quy định tại Quy chế đã ban hành.

Tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt được sau khi được công nhận duy trì trường đạt chuẩn quốc gia.

          VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang, UBND phường Phước Hải quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí cho trường sơn quét lại tường dãy các phòng học của học sinh và khu làm việc của giáo viên,nh; nâng cấp sân chơi, hệ thống thoát nước.

               - UBND phường Phước Hải quan tâm chỉ đạo các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh ra lớp đầu năm, vận động học sinh bỏ học  chừng trở lại lớp học; kết hợp việc quản lý đô thị thành phố không cho mua bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè đảm bảo cảnh quan môi trường./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (báo cáo);

- UBND phường (phối hợp);

- Ban ĐDCMHS (phối hợp);

- Các tổ CM, Đoàn thể (thực hiện);

- Lưu: VT, (03b).                                                                         

 

         HIỆU TRƯỞNG

                            ( Đã ký và đóng dấu)

 

                

         

                             

         Lê Thị Trang

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018 (tiếp theo)

 

a)     Chỉ tiêu phấn đấu

- 100% cán bộ giáo viên sử dụng tài khoản trên trường học kết nối.

- 100% giáo viên ứng dụng CNTT vào giảng dạy và giáo dục học sinh.

- 90% cán bộ giáo viên được đánh giá xếp loại cuối năm và xếp loại chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên.

b)     Biện pháp thực hiện

Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường; xây dựng bồi dưỡng đội ngũ để tham gia các hội thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động; tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học; thi viết bài về gương người tốt việc tốt trong cán bộ, giáo viên theo phát động của Công đoàn và phòng Giáo dục.

Tập trung chỉ đạo công tác soạn giảng bằng giáo án điện tử, tham gia xây dựng và chia sẻ tài nguyên dạy học trên Website nhà trường. Quản lý chặt chẽ công tác tham gia sinh hoạt trên trường học kết nối.

4. Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

a)     Nội dung

Tiếp nhận đầu tư phòng học bộ môn, thư viện và thư viện điện tử để đưa vào sử dụng. Thực hiện tu sửa, bảo dưỡng khối công trình văn phòng, phòng đoàn đội; đầu tư trang bị về khẩu hiệu, cảnh quan sư phạm nhà trường.

Tham mưu tốt với Phòng Giáo dục Nha Trang, chính quyền địa phương bằng các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hàng rào xung quanh trường, duy trì các  tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia.

b)     Chỉ tiêu phấn đấu

- Sữa chữa và mua bổ sung phương tiện âm thanh phục vụ hoạt động ngoại khoá.

- Trang bị kệ sách, kệ đựng tranh ảnh, mua bổ sung đầu sách cho giáo viên tham khảo.

- Trang bị các khẩu hiệu ngoài trời, các công trình cây xanh, bồn hoa.

- Xây dựng và quản lý thư viện theo chuẩn theo quy định.

c)      Biện pháp thực hiện

Tích cực công tác tham mưu với ngành và chính quyền địa phương hỗ trợ, đầu tư thiết bị, vật chất phòng thư viện.

Phân công nhân viên thư viện, thiết bị sắp xếp phòng thư viện, thiết bị gọn gàng, khoa học, dễ lấy, dễ sử dụng; áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thư viện, thiết bị.

Xây dựng nội quy sử dụng và bảo quản tại các phòng học, phòng thư viện, thiết bị và các phòng chức năng. Phát huy vai trò của đội ngũ trong việc sử dụng, giữ gìn và bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường.

5. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục

a)     Nội dung

- Thực hiện điều tra, cập nhật công tác phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn; tham mưu với chính quyền địa phương để kiện toàn BCĐ PCGD xã và xây dựng kế hoạch, biện pháp tích cực để duy trì tốt công tác phổ cập THCS, công tác xóa mù chữ trên địa bàn.

- Cập nhật kết quả điều tra trên phần mềm quả lý phổ cập online theo quy định của Bộ Giáo dục; sử dụng bộ tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn PCGD theo quy định của chính phủ.

b)     Chỉ tiêu phấn đấu

Phấn đấu đạt kết quả phổ cập THCS năm 2017 từ 90% trở lên.

c)      Biện pháp thực hiện

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD THCS, đảm bảo quy trình và thủ tục kiểm tra  công nhận duy trì chuẩn PCGD THCS năm 2017.

Tiếp tục tham mưu UBND phường Phước Hải củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo PCGD. Coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo theo qui định về tình hình PCGD của phường; tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục ra học BTVH THCS, học nghề phổ thông.

6. Đổi mới công tác quản lý các hoạt động giáo dục

a)     Nội dung

- Quản lý hoạt động chuyên môn: Triển khai áp dụng mô hình dạy học mới để tăng cường kỹ năng thực hành, kỹ năng vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn. Tiếp tục đổi mới phương pháp và hình thức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Đổi mới hình thức tổ chức dạy học: Sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, cần coi trọng việc hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

b)     Chỉ tiêu phấn đấu

- 100% các tổ chuyên môn tổ chức được hội nghị chuyên đề để thảo luận, xây dựng các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.

- 100% cán bộ viên chức có giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác.

c)      Biện pháp thực hiện

- Giao trách nhiệm cho các tổ chuyên môn chủ động trong việc sắp xếp, bố trí thực hiện nội dung trương trình giảng dạy phù hợp với thời gian, với đặc điểm của từng khối lớp học; tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

- Giao cho giáo viên chủ động trong thiết kế bài giảng chắt lọc kiến thức, lựa chọn các hình thức, phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh; chú trọng công tác phụ đạo giúp đỡ học sinh yếu kém.

7. Công tác thi đua, khen thưởng

a)     Nội dung

Phát động công tác thi đua theo từng giai đoạn. Công tác thi đua khen thưởng đảm bảo công bằng, khách quan, khích lệ được tinh thần phấn đấu của đội ngũ CB, GV và HS.

Củng cố Ban thi đua nhà trường, xây dựng kế hoạch thi đua cho cả năm học, thực hiện bình xét đánh giá công tác thi đua cuối kỳ, cuối năm.

b)     Chỉ tiêu phấn đấu

+       Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến                         : 95 -100%

+       Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở                                      : 05

+       Giáo viên giỏi cấp trường                                      : 28

+       Giáo viên giỏi cấp thành phố                                : 05

+       Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường    : 02

+       Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố: 01

c)      Biện pháp thực hiện

Thực hiện xây dựng và phát động nội dung thi đua thành 02 giai đoạn chính, trong đó tổ chức thành những đợt thi đua ngắn, để đội ngũ rèn luyện phấn đấu, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động chuyên môn.

Phối hợp với Công đoàn tiếp tục động viên mọi thành viên thực hiện đảm bảo giờ giấc, kỷ luật lao động, quy chế chuyên môn, hội họp đúng giờ, đúng trọng tâm, đúng kế hoạch, ngắn gọn.

Ban thi đua tổ chức theo dõi, bình xét trong từng đợt thi đua, để tích hợp trong đánh giá bình xét, cuối kỳ, cuối năm.

8. Công tác kiểm tra nội bộ trường học

a)     Nội dung

- Kiểm tra chuyên đề giảng dạy của giáo viên.

- Kiểm tra công tác chủ nhiệm.

- Kiểm tra việc quản lí và sử dụng thiết bị dạy học.

- Kiểm tra tài chính, bảo vệ tài sản của nhà trường.

- Kiểm tra công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

b)     Chỉ tiêu phấn đấu

- 100% các tổ chuyên môn được kiểm tra, đanh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- 1/3 GV, NV được kiểm tra toàn diện.

- 74/85 giáo viên được đánh giá xếp loại Tốt, 11/85 giáo viên xếp loại Khá về giảng dạy.

- 100% nhân viên được đánh giá xếp loại Khá trở lên.

c)      Biện pháp thực hiện

Xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể cho từng kỳ, hàng tháng; thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học, lưu trữ đầy đủ hệ thống văn bản và hồ sơ đã kiểm tra.

Thống nhất các tiêu chí đánh giá xếp loại tiết dạy trong Ban giám hiệu, đội ngũ tổ trưởng, tổ phó theo hướng dẫn của ngành. Căn cứ kết quả kiểm tra để đánh giá năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề đối với CB-GV-NV.

9. Công tác duy trì trường chuẩn quốc gia

a)     Nội dung

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thông tin minh chứng; thu thập bổ sung những minh chứng còn thiếu để đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia.

b)     Chỉ tiêu phấn đấu

               - Duy trì sĩ số đạt 95% trở lên, trong đó lưu ban < 2%, bỏ học < 1%.

               - Giáo viên giỏi các cấp đạt từ 60% trở lên.

               - Các tổ chức đoàn thể đầu đạt vững mạnh trở lên.

c)      Biện pháp thực hiện

               Phối hợp với các tổ chức ban ngành đoàn thể địa phương trong công tác vận động duy trì sĩ số.

               Phối hợp với Công đoàn trong công tác bồi dưỡng, động viên cán bộ giáo viên tích cực trong công tác tham gia hội thi giáo viên giỏi các cấp.

               Tích cực tham mưu với địa phương để đầu tư hàng rào, hoàn thành về tiêu chí cơ sở vật chất.

10. Công tác xã hội hóa giáo dục

a)     Nội dung

- Củng cố, kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp; thúc đẩy vai trò hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đạt hiệu quả.

- Củng cố, kiện toàn chi hội khuyến học nhà trường; xây dựng tập thể các chi hội hoạt động, phát triển vững mạnh.

- Tham mưu phát triển Hội khuyến học phường; xây dựng và phát triển hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

b)     Chỉ tiêu phấn đấu

- 100% Ban đại diện CMHS tham gia các phong trào ở địa phương. Giữ gìn cảnh quan mội trường sư phạm, tu sửa vệ sinh khuôn viên trường lớp; tham gia vệ sinh môi trường sạch đẹp.

c)      Biện pháp thực hiện

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của từng bộ phận trong năm 2017 - 2018, tham mưu với chính quyền địa phương và các tổ chức hội; trung tâm học tập cộng đồng xem xét phê duyệt và phối hợp.

-  Cử giáo viên và cán bộ quản lý thường trực trong công tác tham mưu, phối hợp duy trì và phát triển hội khuyến học phường; Phát triển trung tâm học tập cộng đồng, đẩy mạnh công tác xóa mù chữ và thực hiện công tác phổ cập giáo dục.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Quán triệt chủ trương, biện pháp để các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

11. Công tác cải cách hành chính

- Thực hiện kịp thời việc rà soát, thống kê các văn bản ban hành mới, các qui định về chế độ, chính sách  được sửa đổi, bổ sung, thay thế; đồng thời thực hiện 03 công khai.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, nâng cao vai trò của cá nhân, tổ chức trong giám sát việc thực hiện qui định của nhà trường và của ngành.

- Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện đúng qui định ban hành văn bản đi và xử lý văn bản đến.

 

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

8/2017

- Tổ chức ôn tập, thi lên lớp, xét lên lớp.

- Tập trung học sinh theo kế hoạch của Sở Giáo dục-Đào tạo

- Tham gia tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của Sở, Phòng.

- Học chính trị hè 2017.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất  cho năm học mới.

- Chuẩn bị khai giảng năm học 2017-2018.

9/2017

   - Thời gian bắt đầu học kỳ I 05/9/2017, kết thúc 14/01/2018
 
 - Ổn định PCCM, TKB.

- Tổ chức khai giảng đầu năm học 2017-2018.

- Tổ chức các Hội nghị CB-VC; đại hội Chi đội, Liên đội, đại hội Chi đoàn.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch duy trì trường đạt chuẩn quốc gia, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch sinh hoạt cụm CM.

- Xây dựng kế hoạch BDTX.

Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi khối 9.

- Hướng dẫn Cuộc thi sáng tạo KHKT cấp trường.

- Đăng ký học nghề cho HS khối 8, nâng bậc nghề cho HS khối 9.

- Tiếp tục triển khai, tuyên truyền việc xây dựng môi trường “Xanh –Sạch - Đẹp” .

- Gửi báo cáo nhanh đầu năm về PGD. 

- Hưởng ứng tháng An toàn giao thông: Tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào an toàn giao thông và xây dựng kế hoạch về ATGT trong nhà trường .

   - Tổ chức họp PHHS đầu năm.

   - Các tổ đăng ký thực hiện chuyên đề năm học; triển khai các chuyên đề của PGD; thực hiện việc đổi mới KT-ĐG học sinh  theo định hướng mới.

   - HS tự luyện IOE.

   - Thực hiện Kiểm tra chuyên đề GV.

   - Triển khai công tác kiểm định CLGD.

   - Triển khai công tác điều tra và cập nhật thông tin PCGD.

   - Xét duyệt học bổng PGD học kỳ 1.

   - Hoàn thành kế hoạch BDTX, hồ sơ DTHT.


 

10/2017

* Kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành  Giáo dục (15/10 )

- Thực hiện kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện GV.

- Thực hiện kiểm định CLGD, kiểm tra sức khoẻ định kỳ HS, phòng chống SXH, zika, tay chân miệng.

- HSG lớp 9 dự thi HSG thành phố, thi HSG khối 8 cấp trường.

   - Thực hiện kiểm tra chuyên đề , kiểm tra toàn diện GV, thực hành SP.

- Tham gia các chuyên đề sinh hoạt cụm chuyên môn lần 1, sinh hoạt tổ, nhóm.

- Triển khai thực hiện các kế hoạch năm học.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch của BGH nhà trường, triển khai DTHT trong nhà trường.

   - Tham gia học BDTX theo kế hoạch của Hiệu phó, thi GVG cấp trường.

- Chuẩn bị hồ sơ tham gia thi GVG cấp thành phố.

   - Triển khai tổ chức hoạt động ngoại khoá CM liên tổ.

   - Tham gia tập huấn môn Vật lý, hoá học, Sinh học do Sở GD tổ chức.  11/2017

   - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

   - Tổ chức thao giảng HK1, dự giờ GV, kiểm tra học sinh và tổ chức các chuyên đề dạy học, hoạt động ngoại khóa CM liên tổ.

   - Tiếp tục kiểm tra, đánh giá, xếp loại GV.

   - Tham gia sinh hoạt CM cụm lần 2. 

   - Tham gia cuộc thi sáng tạo KHKT cấp thành phố.

   -  Triển khai cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn cấp trường.

   - Thi GVG cấp thành phố.

   - Hoàn thành hồ sơ phổ cập GD và XMC.

   - Tăng cường công tác quản lý DTHT.

12/2017-

* Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12).

- Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12)

- Bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 9 (thi tỉnh) và lớp 6.

     - Tham gia cuộc thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG dự thi cấp tỉnh.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND và phát động phong trào “Vì Trường Sa thân yêu”, thăm các đơn vị bộ đội kết nghĩa.

- Hướng dẫn học sinh ôn tập thi HKI và tổ chức chuyên đề ôn tập thi HKI ở các khối.

- Kiểm tra HK I: theo hướng dẫn của Phòng GD.

- Tiếp tục kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Tham gia sinh hoạt cụm CM  lần 2.

- Tiếp tục hoàn thiện Kiểm định CLGD, xét học bổng khuyến học HK1.


 
 
 
 

1/2018
 

        *Học kì II bắt đầu từ: 15/01/2018

 - Tăng cường bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 chuẩn bị thi HS giỏi tỉnh.

 - Tiếp tục BD HSG và phụ đạo HSY.

 - Thi chỉ huy Đội giỏi cấp TP.

 - Xếp loại hạnh kiểm, học lực HKI theo Thông tư 58.

 - Kết thúc HK I: Hoàn thành các báo cáo sơ kết cuối học kỳ I, gửi các báo cáo về Phòng GD-ĐT.

 - Tổ chức sơ kết HKI và vào học chương trình HK II.

 - Hoàn thành KĐCLGD.

- Xét học bổng ưu tú học kỳ II, thi HSG khối 6,7.

 

2/2018

* Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 03/2/1930 – 03/2/2018).

- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh lớp 8 và đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 dự thi cấp tỉnh.

- Hội nghị CB- VC học kỳ II, rà soát các chỉ tiêu thi đua và nội dung kế hoạch đã thực hiện ở HKI, đề ra phương hướng phấn đấu của HKII.

      - Tham gia sinh hoạt cụm CM lần 3.

      - Tổ chức các chuyên đề, ngoại khóa.

      - Tham gia cuộc thi vận dung kiến thức liên môn để giải quyết những vấn đề thực tiễn.

      - Tiếp tục kiểm tra toàn diện GV.

      - Tiếp tục học BDTX, SGD kiểm tra chuyên môn.


 

3/2018

      * Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS.HCM.

- Tổ chức thao giảng HK 2.

- Tham gia thi HSG cấp tỉnh. 

- Sở GD&ĐT kiểm tra chuyên môn +BDTX Nha Trang.

- Tổ chức ngoại khóa chuyên môn liên tổ.

- Thi nghề phổ thông đợt 2.

- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG Khối 8.

- Tổ chức sinh hoạt, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (Hội trại  26/3)

- Tiêp tục học BDTX theo kế hoạch của HP.

- Thi GVCN giỏi cấp trường, xét học bổng khuyến học HK 2.

 

4/2018

* Kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4 )

- Hoàn thành thao giảng, dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách, tổ chức các chuyên đề dạy học và hoàn thành kiểm tra toàn diện GV.

- Tổ chức ra đề, duyệt đề, thi HKII nghiêm túc, đúng quy chế.

- Họp sơ kết, tự đánh giá, xếp loại thi đua.

- Hoàn thành hồ sơ sổ sách và chuẩn bị đón đoàn kiểm tra thi đua của Phòng GD-ĐT.

- Tham gia sinh hoạt CM  lần 3 và tổ chức chuyên đề ôn tập cho HS các khối lớp.

- Kiểm tra hồ sơ lớp 9.

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra HKII các môn trường .

- Hoàn thành công tác BDTX, tổng hợp danh sách đề nghị cấp GCN.


 

 


 

5/2018
 
 
 
 
 

* Kỷ niệm ngày quốc tế lao động 1/5,  ngày sinh nhật Bác (19/5) và thành lập Đội (15/5).

- Kiểm tra HK 2 các môn của Sở và Phòng.

- Thi GVCN giỏi cấp thành phố.

- Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn kiểm tra thi đua ( trường, công đoàn).

- Hoàn thành chương trình giảng dạy.

- Đánh giá, xếp loại học sinh cuối năm theo Thông tư 58.

- Hoàn thành thống kê báo cáo, các loại hồ sơ cuối năm.

- Xét tốt nghiệp lớp 9 và kiểm tra hồ sơ vào lớp 10.

- Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

- Kết thúc HKII: 27/5/2018.

- Tổng kết năm học 2017 – 2018 trước 27/5/2018.

  

 

  

  6/2018

- Hoàn thành xét TN THCS ( Trước ngày 20/5/2017) và hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 cho HS khối 9.

Tham gia đại hội CNBH cấp thành phố.

- Kiểm tra việc hoàn thành các hồ sơ sổ sách cuối năm.

- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các khối.

  

7/2018

- Xét tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019.

- Các bộ phận trực hè, chuẩn bị CSVC cho năm học 2018-2019.

      - GV trả phép hè, tập trung.

8/2018

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra và xét lên lớp.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng CM nghiệp vụ.

- Tham gia bồi dưỡng chính trị hè 2018.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trong năm học 2017 - 2018 nhà trường cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn định hướng cho các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động trong từng tháng, hàng tuần cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế nhà trường, phấn đấu hoàn thành từng chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm học.

2. Xây dựng quy chế phân công trách nhiệm trong Ban giám hiệu, trong Hội đồng sư phạm, từng cá nhân, bộ phận phụ trách công việc; gắn kết trách nhiệm công việc trong công tác thi đua và đánh giá cuối năm. Phối hợp với các  tổ chức đoàn thể trong nhà trường tập trung triển khai các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, văn hoá văn nghệ thể dục thể thao nhằm thúc đẩy hoạt động dạy và học một cách toàn diện.

3. Các tổ chuyên môn đẩy mạnh công tác dự giờ, thăm lớp, nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong tổ. 

4. Mỗi cán bộ giáo viên cần trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, thường xuyên giữ mối liên hệ với phụ huynh; thường xuyên quan tâm và động viên khuyến khích giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có biện pháp giảm tỉ lệ học sinh bỏ học.

5. Nhà trường và các bộ phận đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Hội khuyến học phường, Ban đại diện CMHS để giúp đỡ các học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của trường THCS Nguyễn Hiền, nhà trường rất mong được sự quan tâm góp ý của CB-GV-NV nhà trường; sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo và chính quyền địa phương./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (báo cáo);

- UBND phường (phối hợp);

- Ban ĐDCMHS (phối hợp);

- Các tổ CM, Đoàn thể (thực hiện);

- Lưu: VT, (03b).                                                                        

 

 

 

 

         HIỆU TRƯỞNG

                                  (Đã ký và đóng dấu)

 

                

         

                             

          Lê Thị Trang

 

 

UBND PHƯỜNG PHƯỚC HẢI                    PHÒNG GDĐT NHA TRANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

PHÒNG GD ĐT NHA TRANG

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số: 302/KH-NH                        Phước Hải, ngày 28  tháng  9   năm 2017

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

 


Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-CTUBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hoà  về Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 đối với  giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 30/8/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành giáo dục và đào tạo Khánh Hoà;

Trường THCS Nguyễn Hiền xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 với những nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1.  Thuận lợi

Nhà trường luôn được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang, chính quyền địa phương; các cấp ngành chức năng của địa phương đã tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục trong năm học.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, làm việc nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia các phong trào thi đua của nhà trường.

Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư đảm bảo đủ phòng học, đồ dùng dạy học cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập.

2.  Khó khăn

Chất lượng học sinh đầu vào chưa đồng đều.

Một số phụ huynh chưa quan tâm sâu sát đến việc rèn luyện học tập và giáo dục đạo đức cho con em.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1.   Quy mô trường lớp, tình hình học sinh và đội ngũ

+ Số trường, lớp, học sinh:

- Tổng số học sinh đầu năm: 1723/45 lớp.

- Tổng số học sinh cuối năm: 1711/45 lớp.

- Tổng số CBGV- CNV có 99. Trong đó: CBQL 02; Giáo viên 85; Nhân viên 12 ( Nam: 19; Nữ: 80).

- Trình độ đào tạo GV:

+ Đại học: 76/86; tỷ lệ 88,4 %.

+ Cao đẳng: 10/86; tỷ lệ  11,6 %

- Đảng viên: 18/99; tỷ lệ 18,2 %; ĐV chính thức: 16; ĐV dự bị: 02 ( Nam: 5; Nữ: 13).

2. Chất lượng giáo dục hai mặt

 

Năm học

2016 - 2017

Giỏi (Tốt)

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

Học lực

938

54,8%

473

27,6%

255

14,9%

43

2,5%

2

0,1%

Hạnh Kiểm

1478

86,4%

202

11,8%

31

1,8%

/

/

/

/

- Tốt nghiệp THCS: 412/412 học sinh, tỷ lệ 100%.

- Duy trì sĩ số: 1711/1723 học sinh, tỷ lệ 96,45 %.

- Số HS bỏ học: 13/1711, tỷ lệ 0,8%.

- Số HS lưu ban: 17/1711, tỷ lệ 1%.

3. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

Trong năm học nhà trường đã tích cực triển khai để toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên tiếp tục tham gia đăng ký phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, cụ thể:

- Thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, qua xây dựng kế hoạch cán bộ đội ngũ nhà trường đã có ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”: Huy động CB-GV-CNV và học sinh tích cực xây dựng môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương; ngăn ngừa và phòng chống các dịch bệnh, đảm bảo môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn.

- Thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá; đánh giá đúng thực chất, công khai, nghiêm túc, công bằng. Tổ chức tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn; cuộc thi tìm hiểu nghiên cứu khoa học; thi GV giỏi cấp tỉnh qua triển khai thực hiện đã thúc đẩy được phong trào học tập của giáo viên và học sinh.

- Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Kết quả cán bộ giáo viên nhà trường thể hiện rõ hơn ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện và học tập, thật sự là tấm gương cho học sinh noi theo.

- Thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ Quốc, thực hiện an toàn giao thông. Công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh, phòng chống bạo lực học đường được nâng cao. Trong năm học không có CB-GV-NV, học sinh vi phạm tệ nạn xã hội.

Qua các phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vận động, mỗi cán bộ giáo viên nhà trường đã thể hiện tốt hơn tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ  nhau trong cuộc sống, trong công tác, nâng cao được chất lượng dạy và học.

* Kết quả cuối năm

+       Học sinh tiên tiến: 478, tỷ lệ 27,9 %.

+       Học sinh giỏi: 935, tỷ lệ 55,4 %.

+       Tập thể lớp tiên tiến: 42/45 lớp, tỷ lệ 93,3 %.

+       CB-GV-CNV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến: 85/99, đạt 85,9 %.

+       Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đạt:  05/99, đạt 5,66 %.

+       Giáo viên giỏi cấp trường: 22/24, đạt 91,7 %.

+       Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 2/2, đạt 100 %.

4. Công tác kiểm tra nội bộ

TT

Nội dung kiểm tra

Kết quả đạt được

1

Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn.

6/6; Tốt 06

2

Kiểm tra chuyên đề giảng dạy.

63/85; Tốt 54, Khá 9

3

Kiểm tra việc quản lí và sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học.

Xếp loại tốt

4

Kiểm tra việc cấp phát, quản lý và sử dụng văn bằng chứng chỉ.

Xếp loại tốt

5

Kiểm tra tài chính, bảo vệ tài sản của nhà trường.

Xếp loại khá

6

Kiểm tra công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Xếp loại khá

Công tác kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn và hoạt động sư phạm của nhà giáo được chú trọng và tổ chức thường xuyên. Kết quả kiểm tra đã có tác dụng thúc đẩy CB-GV-NV ý thức được việc chấp hành kỷ cương nề nếp, đã chấn chỉnh được tinh thần làm việc, lao động của đội ngũ.

5. Công tác đánh giá kiểm định chất lượng

             Căn cứ bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông. Hội đồng tự đánh giá trường THCS Nguyễn Hiền đã đánh giá đủ 5 tiêu chuẩn, 36 tiêu chí với 108 chỉ số. Kết quả như sau:

Số lượng và tỷ lệ các chỉ số đạt và chưa đạt:

- Tổng chỉ số đạt yêu cầu: 106/108 - Tỷ lệ 98,1%.

- Tổng chỉ số chưa đạt yêu cầu: 2/108 - Tỷ lệ 1,9%).

Số lượng các tiêu chí đạt và chưa đạt:

- Tổng tiêu chí đạt yêu cầu: 34/36 - Tỷ lệ 94,4%.

- Tổng tiêu chí chưa đạt yêu cầu: 2/36 - Tỷ lệ 5,6%.

6. Công tác Phổ cập giáo dục

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của ban chỉ đạo phổ cập giáo dục Huyện, Phòng Giáo dục Nha Trang đã tạo điều kiện thuận lợi nhiều mặt giúp cho nhà trường hoàn thành công tác phổ cập Giáo dục THCS tại địa phương.

Trong năm 2016 - 2017 công tác phổ cập giáo dục đã có chuyển biến tích cực. Thực hiện điều tra, cập nhật hồ sơ biểu mẫu đầy đủ, khoa học. Thông tin số liệu được quản lý trên phần mềm phổ cập online. Kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở trong năm qua đạt như sau:

* Tính các chỉ tiêu (theo tiêu chuẩn đánh giá)

- Tỉ lệ % trẻ 6 tuổi vào học lớp 1

248

248

100%

- Tỉ lệ % trẻ (11-14) tuổi tốt nghiệp tiểu học

1557

1543

99,1%

- Tỉ lệ % học sinh tốt nghiệp TH vào học lớp 6 (2 hệ)

379

379

100%

- Tỉ lệ % học sinh TN THCS (2 hệ) năm học (vừa qua)

273

273

100%

- Tỉ lệ % thanh thiếu niên (15-18) tuổi tốt nghiệp THCS

1244

1196

96,1%

7. Công tác giáo dục giáo dục chính trị tư tưởng

Nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt tới đội ngũ nhận thức sâu rộng và đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể là: Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế, nội quy Điều lệ nhà trường; Triển khai các chỉ thị, các văn bản qui phạm pháp luật tới đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên.

Tổ chức tuyên truyền quán triệt cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh chấp hành nghiêm túc Luật An toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; Tinh thần xây dựng và bảo vệ môi trường, bài trừ tệ nạn hút thuốc lá ở mọi nơi đông người, nơi cơ quan. Tích cực, hăng hái tham gia lao động, học tập, giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc.

Nhà trường đã bám sát theo mục tiêu kế hoạch giáo dục của Bộ giáo dục Đào tạo; bám sát Nghị quyết của chi bộ và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, Phòng giáo dục và cơ quan cấp trên, xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời, đảm bảo đúng theo chủ trương đường lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng.

Trong năm học qua đã kết nạp được 02 quần chúng vào Đảng.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

-  Một số học sinh còn ham chơi, số học sinh nghỉ học còn cao.

               - Trình độ giáo viên Tiếng Anh đạt theo yêu cầu năng lực B2 còn thấp so với qui định (6/13 GV).

2. Nguyên nhân

- Nhận thức của một số phụ huynh chưa cao, còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại, chưa tạo điều kiện tốt để con em được học hành. Mặt khác, một số học sinh có lực học yếu, mất kiến thức căn bản nên tâm lý chán nản và có tư tưởng ham chơi và bỏ học.

- Một bộ phận giáo viên có tư tưởng bình quân, chưa tích cực phát huy năng lực sở trường công tác, còn ngại khó khăn trong việc trau dồi kiến thức chuyên môn, ít chịu khó học tập, trao đổi chuyên môn.

IV.  ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm học 2016 - 2017 các hoạt động dạy và học được duy trì thường xuyên. Các hoạt động nhà trường được triển khai đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc; đã tích cực thực hiện đổi mới công tác giảng dạy, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá; thực hiện linh hoạt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tổ chức các phong trào hội thi, đảm bảo theo mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đề ra.

Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh nghỉ học, tỷ lệ học sinh lưu ban vẫn còn cao. Giáo viên Tiếng Anh trình độ B2 còn chưa đạt so với yêu cầu hiện nay.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018

I. NGUỒN LỰC  

1.      Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:   

 - Chi bộ có: 18 đảng viên. ( ĐV chính thức: 16, ĐV dự bị: 02)

 - Tổng số CB-GV-NV: 99 (Nữ 80; Nam 19)

Trong đó CBQL: 02; Giáo viên: 85; Nhân viên: 12

+ Đạị học: 83/99; tỷ lệ 83,9%

+ Cao đẳng: 10/99; tỷ lệ 10,1%        

+ Trung cấp: 1/99; tỷ lệ 1%

+ THPT: 1/99; tỷ lệ 1%

+ THCS: 4/99; tỷ lệ 4%      

  2. Cơ sở vật chất trường học:           

 - Số phòng học                                                                  : 25

 - Số phòng chức năng phục vụ học tập:

 + Phòng thư viện                                                              : 01

 + Phòng thực hành                                                                          : 02

   + Phòng học âm nhạc                                                    : 02

   + Phòng học tin                                                              : 01

    - Các phòng hành chính:

          + Phòng Hiệu trưởng                                                           : 01

 + Phòng Hiệu phó                                                                        : 02

     + Phòng kế toán                                                               : 01

                + Phòng Y tế                                                                  : 01

                + Phòng văn thư                                                                           : 01

     + Phòng Đoàn - Đội                                                        : 01

 + Phòng truyền thống                                                   : 01

 + Phòng họp Hội đồng                                                  : 01

 + Phòng làm việc của GV                                            : 02

     - Hệ thống nhà vệ sinh                                                    : 02

   - Sân chơi bãi tập                                                                           : 01

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/08/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục. Cụ thể hóa việc về thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW của  BCH Trung ương.

 2. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

3. Bám sát công văn số 1128 /PGDĐT ngày 27/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 bậc học THCS, trong đó tập trung triển khai thực hiện các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện chương trình giảm tải, theo chuẩn kiến thức của Bộ Giáo dục.

4. Tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh. Bám sát các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động nhà trường để phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn, đảm bảo tiêu chí kiểm định chất lượng trường học.

 5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và giảng dạy. Tập trung triển khai thực hiện các phong trào, hội thi về vận dụng kiến thức liên môn; cuộc thi khoa học kỹ thuật; cuộc thi giảng dạy tích hợp. Tập trung bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ, đẩy mạnh công tác sinh hoạt chuyên môn trên trường học mới.

6. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Tăng cường huy động các nguồn lực để hỗ trợ phát triển nhà trường, tăng cường tư vấn giáo dục hướng nghiệp, phân luồng đối tượng, năng lực học tập của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. Chú trọng đẩy mạnh hoạt động công tác y tế trường học, nhằm đảm bảo công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường.

7. Triển khai công tác điều tra phổ cập giáo dục, thực hiện đánh giá tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS theo Nghị định số 20/2015/NĐ - CP của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tham mưu cho ngành và chính quyền địa phương về công tác giáo dục nghề nghiệp, giáo dục bổ túc văn hóa THCS tại trung tâm học tập cộng đồng.

8. Làm tốt công tác duy trì trường Chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

III.  CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

a)     Nội dung

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện chuyên đề học tập trong năm 2017 “về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”; thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; Thực hiện dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; thực hiện phong trào thi đua toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

 

b)     Chỉ tiêu phấn đấu

-  100% cán bộ giáo viên nhân viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

-  100% cán bộ giáo viên nhân viên phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện bản thân trong công tác tự học, tự bồi dưỡng và cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua.

- 100% cán bộ giáo viên không vi phạm đạo đức nhà giáo.

c)      Biện pháp thực hiện

Nhà trường và Công Đoàn phối hợp xây dựng kế hoạch phát động và triển khai thực hiện thi đua trong từng giai đoạn; tổ chức các phong trào thao giảng, dạy tốt; tổ chức viết bài về gương tiên tiến điển hình, người tốt, việc tốt, để thúc đẩy đội ngũ và học sinh trong toàn trường, nhận thức sâu sắc giá trị to lớn về phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh để tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu.

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh; Hội khuyến học để huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; ngăn ngừa, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường; bảo vệ môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn.

2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

a)     Nội dung

Quản lý và triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Đẩy mạnh triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng giáo dục.

Thực hiện tốt các biện pháp quản lý và duy trì sĩ số học sinh; phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương trong công tác vận động, huy động học sinh ra lớp. Tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu ở các khối lớp.

Thực hiện các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tham gia tốt phong trào “Giải toán trên mạng Internet”, Thi Tiếng anh trên mạng; thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến hức liên môn vào giải quyết các tình huống thực tiễn.

Tập trung công tác kiểm tra đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên; tổ chức phân loại và bồi dưỡng giáo viên cốt cán; phân công, sắp xếp sử dụng đội ngũ phù hợp với năng lực thực tiễn trong công tác giảng dạy.

b)     Chỉ tiêu phấn đấu

-  Duy trì sĩ số đạt trên 95%

-  Tỷ lệ lên lớp sau khi thi lại đạt trên 98%

-  HS đạt học lực Giỏi trên 30%.

-  HS đạt học lực loại Khá 33%.

-  HS học lực Yếu dưới 5%.

- Chất lượng Hạnh kiểm loại Khá, Tốt 80% trở lên, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm Yếu.

-  Về chất lượng mũi nhọn: Phấn đấu học sinh giỏi cấp thành phố đạt 10 em, cấp tỉnh đạt 06 em.

- Về phong trào hội thi: Phấn đấu có học sinh đạt giải cấp thành phố, cấp tỉnh trong các phong trào hội thi về giải toán trên mạng, thi tiếng anh trên mạng; các phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể.

-  Tốt nghiệp THCS đạt: 100%

-  Tốt nghiệp nghề phổ thông đạt: 95%

-  Học sinh cuối cấp được tư vấn giáo dục hướng nghiệp: 100%.

-  Giáo viên được kiểm tra chuyên đề giảng dạy, kiểm tra toàn diện: 25%.

c)      Biện pháp thực hiện

- Đối với Ban lãnh đạo nhà trường: Cần xây dựng kế hoạch chi tiết, quán triệt và triển khai chặt chẽ tới các tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ giáo viên thực hiện mục tiêu giáo dục đề ra. Thường xuyên kiểm tra công tác giảng dạy, công tác đánh giá xếp loại đối với người học. Kịp thời điều chỉnh, uốn nắn để cán bộ giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Đối với tổ chuyên môn: Tích cực sinh hoạt chuyên môn, tổ chức dự giờ thăm lớp, trao đổi góp ý rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tổ chức thảo luận viết sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích về công tác giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi. Chủ động trong việc phối hợp với các tổ bộ môn, các tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạt hiệu quả.

- Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: Thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp, trao đổi với phụ huynh học sinh về tình hình học tập của học sinh. Chủ động phối hợp với Tổng phụ trách đội, tổ chức Đoàn thể trong nhà trường để phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh. Thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin hai chiều giữa nhà trường gia đình và xã hội.

- Đối với giáo viên bộ môn: Chủ động lập kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo học sinh, đầu tư nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị đồ dùng thực hành thí nghiệm, sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học. Tạo cảm giác thoải mái cho học sinh trong học tập; tránh gây căng thẳng, tạo không khí nặng nề trong tiết học. Chú trọng áp dụng công tác kiểm tra, đánh giá học sinh theo chiều hướng tích cực và tiến bộ.  

- Đối với các bộ phận, tổ chức đoàn thể trong nhà trường: Cần chủ động thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch của nhà trường. Thường xuyên phối hợp cùng các tổ bộ môn để thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hàng tháng để tìm ra giải pháp đề xuất với nhà trường thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ

d)     Nội dung

Triển khai để toàn thể cán bộ viên chức tham gia học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về đổi mới phương pháp giảng dạy, vận dụng chuẩn kiến thức kỹ năng để áp dụng giảng dạy có hiệu quả.

Tích cực bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, giáo dục, nhằm đạt hiệu quả công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thực hiện tốt phong trào sinh hoạt chuyên môn trên trường học trực tuyến để tiếp cận mô hình dạy học mới áp dụng vào thực tiễn trong giảng dạy cho phù hợp.

 

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

PHÒNG GDĐTTP NHA TRANG   

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN                                   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:72/KH-NH

 Phước Hải, ngày  24  tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Về việc tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-PGD ngày 08/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về việc cải cách hành chính năm 2017,

Thực hiện kế hoạch số 71/KH-NH ngày 24 tháng 4 năm 2017 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền về việc cải cách hành chính năm 2017, trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 như sau:

I. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

- Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh trong nhà trường nhận thức rõ hơn về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Thu hút rộng rãi sự tham gia của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của nhà trường.

II. Yêu cầu

- Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh nhằm giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của nhà trường.

- Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao.

- Các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tuyên truyền cần nghiêm túc chấp hành kế hoạch đề ra; đồng thời nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác.

III. Đối tượng, phạm vi tuyên truyền

Nội dung thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và các nội dung khác về cải cách hành chính theo chỉ đạo của ngành.

IV. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, của thành phố, của ngành về công tác cải cách hành chính.

- Tuyền truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của tỉnh, thành phố, phường Phước Hải.

- Tập trung tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến trong thực hiện CCHCcchc trong nhà trường, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cải cách hành chính. Phê bình những cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện chưa tốt công tác cải cách hành chính, có hành vi sách nhiễu, hách dịch trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

- Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, xử phạt vi phạm hành chính ...

- Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của người đứng đầu đơn vị trong việc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở nhà trường đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên.

- Tuyên truyền các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác cải cách hành chính.

V. Phương tiện và hình thức tuyên truyền

1. Phương tiện tuyên truyền

- Tuyên truyền gặp mặt, đối thoại, qua các hội thi, cuộc thi, hội thảo, hội nghị;

- Tuyên truyền bằng panô, áp phích, loa phát thanh của nhà trường;

- Tuyên truyền thông qua website nhà trường.

2. Hình thức tuyên truyền

- Đưa tin, bài về thực hiện công tác cải cách hành chính trên website trường.

- Thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính và lồng ghép nội dung tuyên truyền vào một số cuộc hội nghị.

- Thiết kế panô, áp phích, xây dựng các tập tài liệu văn bản về cải cách hành chính.

- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bảng thông báo của nhà trường.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Lãnh đạo nhà trường

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính trong nhà trường.

- Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, qui trình giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Phổ biến, tuyên truyền và chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch;

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện, tổng hợp và báo cáo cấp trên theo đúng quy định.

2. Cán bộ văn thư

- Rà soát các văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính, báo cáo lãnh đạo để triển khai thực hiện đúng tiến độ.

- Thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai, đầy đủ các văn bản,  thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung có liên quan;

- Trực tiếp tham mưu và soạn thảo các văn bản báo cáo, tổng hợp liên quan đến công tác cải cách hành chính trong nhà trường.

- Tiếp tục làm tốt công tác lưu trữ các loại hồ sơ, văn bản trong nhà trường.

- Tiếp nhận các hồ sơ thủ tục của tổ chức, cá nhân đến làm việc với nhà trường, trình lãnh đạo giải quyết.

3. Tổ trưởng các tổ chuyên môn

- Nắm vững một số văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính nói chung và công tác cải cách hành chính trong nhà trường nói riêng.

- Triển khai thực hiện công việc tại tổ chức và bộ phận do mình quản lí.

- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp của tổ chức, bộ phận.

- Đề xuất biểu dương, khen thưởng những cá nhân trong tổ chức, bộ phận đã có thành tích tốt trong công tác cải cách hành chính của tổ, nhà trường trong năm 2017.

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Gương mẫu thực hiện nội qui, qui chế hoạt động của đơn vị.

- Thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức và đạo đức nhà giáo.

- Có ý thức thường xuyên cấp nhật những văn bản của nhà nước, của ngành, nhà trường thông qua các phương tiên thông tin đại chúng và website của trường.

Trên đây là Kế hoạch truyên truyền cải cánh hành chính năm 2017 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh trực tiếp Hiệu trưởng nhà trường xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                         

- PGD Nha Trang;

- Toàn thể CB, GV, NV;

- Webside trường;

- Lưu: VT, (02).

 

HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

Lê Thị Trang

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN

PHÒNG GDĐT TP NHA TRANG   

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN                                   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 71 /KH-NH

Phước Hải, ngày 24  tháng 4  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2017

 


            Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-PGD ngày 08/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về thực hiện  cải cách hành chính năm 2017, trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của trường với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cải tiến phương thức, lề lối làm việc, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi và minh bạch cho các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục.

- Đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với học sinh và phụ huynh

- Thực hiện việc tự đánh giá, nhận xét công tác cải cách hành chính trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường;

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Rà soát quy định hành chính và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính năm 2017 tại đơn vị;

- Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

- Xây dựng chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ đơn vị.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật.

- Cập nhật, công bố đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên của đơn vị mình.

- Đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các bộ phận liên quan đến công tác cải cách hành chính.

- Thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

3. Cải cách hành chính bộ máy Nhà nước

- Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị để điều chỉnh hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện biên chế không đúng quy định.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án chức danh công việc và vị trí việc làm.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu trong công tác cải cách hành chính và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

- Tiếp tục bổ sung Quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường theo đúng quy định

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác, bố trí, phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức. Chú ý phải đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức, quan tâm những công chức, viên chức trẻ có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực công tác.

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng, thiết thực, không chạy theo số lượng và phải phù hợp với vị trí, chức danh công việc; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ kế thừa.

- Phối hợp để tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

- Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức của người cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giáo dục.

- Thực hiện tốt công tác đánh giá công chức, viên chức, chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên; khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật. Việc đánh giá, phân loại, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức phải theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc.

5. Cải cách tài chính công

- Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, trong tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp; Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016, Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công.  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

- Tiếp tục nâng cấp Website trường, đảm bảo có đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Khai thác sử dụng có hiệu quả Website và hộp thư điện tử của trường. Tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý, điều hành đơn vị thông qua hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử trong nhà trường.

- Xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.

- Tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng hệ thống văn quản lý chất lượng với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  đơn vị.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Ban hành kịp thời các văn bản kiểm tra, chỉ đạo, tuyên truyền nhằm thực hiện tốt kế hoạch này.

- Tổ chức lồng ghép với các hội nghị, họp giao ban, sơ kết, tổng kết về công tác cải cách hành chính.

- Khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên cơ sở chỉ số cải cách hành chính đã được xác định.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

- Tổ chức tuyên truyền và quán triệt nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức về vị trí và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính.

- Phân công phân nhiệm cụ thể, rõ ràng các thành viên trong cán bộ công chức, viên chức.

- Xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các bộ phận trong trường.

- Tăng cường năng lực về trách nhiệm của từng thành viên trong trường.

- Bồi dưỡng năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ công chức, viên chức.

- Chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Thực hiện tốt Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổ Văn phòng rà soát các nội dung văn bản chỉ đạo cấp trên và văn bản của đơn vị, tổ chức tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và học sinh nắm bắt nội dung các văn bản.

- Các bộ phận, các tổ chuyên môn của nhà trường thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các báo cáo, kế hoạch hoạt động của đơn vị và thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công./.

 

 

Nơi nhận:                                                                         

- PGD Nha Trang (để báo cáo);

- Toàn thể CB, GV, NV (để th hiện);

- Webside trường;

- Lưu: VT, (02).

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

Lê Thị Trang

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Các bài viết khác...